خردسرا

علوم تجربی

 

- آبراهام لینکن رهبر فقید و محبوب ایالات متحده که مبارزات دامنه داری را بر علیه آپارتاید و نژادپرستی در آمریکای شمالی انجام داد و سرانجام هم جان خود را بر سر این راه گذاشت. نامه ی جالب و نسبتاً طولانی ای را برای آموذگار پسرش نوشته است، که هر چند قرن ها از آن می گذرد امّا حال و هوای آن تازه است و رنگ و بوی کهنگی نگرفته است.خواندن بخش هایی از این نامه ی تاریخی خالی از لطف نیست. او (فرزندم) باید بدان که همه ی مردم عادل وهمه ی آن ها صادق نیستند، به پسرم بیاموذید که در برابر هر شیّاد، انسانی درستکار و راستگو هم وجود دارد، به او بگویید، در برابر هر سیایتمدار خودخواه، رهبر عادلی هم وجود دارد. به او بیاموزید که در براب هر دشمن، دوستی هم هست..می دانم که وقت شما را می گیرم، امّا به او بیاموزید که اگر با کار و زحمت خودش کاسبی کند بهتر از این است که جایی روی زمین 5 دلار پیدا کند.

- به او بیاموذید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد، او را از حسد و حرص و آز بر حذر دارید، به او نقش مهم خندیدن را یادآور شوید و به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید.

- به او بگویید که تعمق کند، به پرندگان در حال پرواز فکر کند، به گل های درون باغچه و به زنبورهایی که در هوا پرواز می کنند، دقیق شود.

- به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود ولی با تقلب قبول نشود.

- به پسرم یاد بدهید که با ملایم ها، ملایم و با گردنکشان گردنکش باشد.

- به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد، حتبی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند.

- به پسرم یاد بدهید که همه ی حرف ها را بشنود و درست ترین سخن را انتخاب کند.

- ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید، اگر می توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند، به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد.

-به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند امّا هرگز نمی تواند برای دل خود مبلغی تعیین کند.

- به او بگویید تسلیم هیاهو و جار و جنجال نشود و اگر حق را از آن خود می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.

- پسرم را ناز پرورده بار نیاورید ، بگذارید که روی پای خود بایستد و به او بیاموزید که به مردم احترام بگذارد.  

نوشته شده در جمعه بیست و نهم خرداد 1388ساعت 19:33 توسط سکینه سنگین آبادی|


آخرين مطالب
» زندگی زیباست ...
» حيوانات و گرما
» چرا خفاش ها در غارها زندگي مي کنند؟
» تا خدا هست
» هنر فتوشاپ
» تصاوير زيبا
» جشنواره سراسری ورزش های هوایی در مریوان
» 10 تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان!
» سيستم خون رساني به بدن
» روز معلم

Design By : Pichak